En nærmere titt på CBDCer

Sentralbankenes digitale valutaer, bedre kjent som Central Bank Digital Currencies, ble foreslått før mange av oss i det hele tatt hadde forstått konseptet kryptovalutaer. Det er derfor mannen i gata enda ikke har gjennomtenkte meninger om teknologien - det virker som fint lite mer enn kun (enda) en token. Men det vil være en stor feil å ikke lese seg opp på CBDCer. Denne nye fintech-teknologien som tilbyr forskjellige fordeler kommer også med en bakside og skjulte kostnader... og det kan bli en dyr pris å betale.

The Sheer Audacity of CBDCs_Euros on String

Hva er CBDCs?

Investopedia oppsummerer det som "a digital form of cash issued by a nation's central bank", altså en digital valuta utstedt av sentralbanken i et land.

Vi har snakket en del om digitale penger og har sett nærmere på blokkjede-teknologi i tidligere artiker. Vi har sett nærmere på hvordan dette fungerer og hvordan valutaer som driftes på blokkjeder er, i sin natur, 'tillitsløse'. Nå passer det kanskje å definere det begrepet. En tillitsløs transaksjon er en transaksjon som ikke trenger en tredjepart (slik som en bank, person eller annen mellomann) for å kunne gjennomføres. Transaksjonen gjøres opp på nettverket den gjøres over. En CBDC kan driftes på samme teknologi, men i følge Investopedia fremmer "CBDC finansiell inkludering og forenkler gjennomføring av penge- finanspolitikk. Hvordan kan man forenkle gjennomføringen av penge- og finanspolitikk gjennom en tillitsløs teknologi?

Ved å gjøre en CBDC programmerbar.

Kan ikke alle tokens programmeres?

Det korte svaret er jo. Det lange svaret er nei. CasinoCoin sin egne protokoll kan f.eks ikke endres uten samarbeid mellom nesten alle myntens brukere - og det vil for alltid kun være 65 000 000 000 tokens tilgjengelig. Dette er ikke et kun et kjennetegn for tokens som er beregnet til å brukes hos et online casino; de fleste kryptovalutaer har også en bestemt og endelig antall. Protokoller som nærmest er urørligere sørger for at det ikke er mulig å øke antallet tokens uten at hver eneste tokenholder samtykker til endringen (noe de ikke kommer til å gjøre siden dette vil gjøre deres egne tokens mindre verdt).

CBDC er direkte knyttet til sine respektive lands lokale valuta og, akkurat som pengesedlene i landet, har ikke mannen i gata noe han skulle sagt vedrørende hvor mange som trykkes opp. CBDC trenger heller ikke å driftes på en blokkjede, noe som betyr at de ikke trenger at hver bruker (node) validerer transaksjonene. Alle avgjørelser knyttet til programmeringen av dine CBDCer - hvor du kan og ikke kan bruke disse - ligger i hendene til den som har utstedt dem. Myndighetene.

Blokkjeder gjør digitale penger trygge

Penger ble digitalisert før mange av dere engang var født, men vi har alltid vært i stand til å forvandle tallene vi ser på skjermen til hard valuta. Vi har alltid hatt muligheten til leve "off the grid". Bortsett fra dyre sikkerhetstiltak, oppveier det faktum at vi kan velge bort en eksternt tilgjengelig finansiell database mange farer.

Men for å kunne skape et utelukkende digitalt finans-rammeverk er sikkerheten og det grunnleggende demokratiske ved offentlig blokkjede-teknologi helt essensielt. Vi, altså mannen i gata, trenger enda mer åpenhet og et ord med i laget siden vi rett og slett ikke kan forlate dette nettverket hvis vi ikke liker hvordan det driftes. Vi trenger også ekstreme sikkerhetstiltak.

Ved å omgå offentlige blokkjede-nettverk ligger CBDCer an til å bli den minst trygge valutaformen som kanskje noensinne er laget.

Hvorfor burde dette bekymre meg?

CBDCer er ikke bare fremtiden for statlige subsidier, de vil være fremtiden for skattebetalinger, fremtiden for lån, fremtiden for alle økonomiske saker. Adopsjon av disse vil være rask og uunngåelig fordi programmerbare CBDCer løser unødvendig pengebruk. Mennesker har aldri likt å gi bort penger, så selvfølgelig vil vi gripe anledningen til å diktere hvordan folk bruker det vi gir dem.

Hvis du var et statsoverhode ville du også ønsket å innføre CBDCer. Justin Trudeau ønsket nok f.eks at han hadde tilgang til den teknologien for å gjøre sitt økonomiske angrep på Freedom Convoy-protestene i landet enda mer effektive...

Så... hva nå?

Prøv å forstå verden så godt som du kan. Fiat, CBDCer og kryptovalutaer er ikke de eneste måtene å forhandle med, og det vil alltid være tilfellet. Frø og (spesielt) edle metallet har overlevd lenger enn noen kjente sivilisasjoner. Når dritten treffer vifta (enhver sivilisasjon faller til slutt) vil de fysiske materialene gjenstå, og disse kan brukes av alle som har ferdighetene til å benytte disse.

Den overdrevent negative vinklingen i denne artikkelen er kanskje grunnløs. Penger er kun et virkemiddel som benyttes til å skape en komfortabel boble, bedre kjent som samfunnet du lever. Selv om ingen samfunn kan fungere uten en sentral valuta vil det aldri kunne være én stor, global valuta som alle tenkelige samfunnet er nødt til å være underrettet. Et slikt prosjekt ville kreve et nivå av tvang i en så stor skala at det ikke vil la seg gjennomføre.

Alt er mulig... bortsatt fra det.